W jakim celu?

W jakim celu istnieją Potwierdzenia Międzynarodowe - Nachweise International

Nachweise International to potwierdzenia uczestnictwa, zaangażowania i kompetencji, którymi wykazała się młodzież podczas projektów wymiany międzynarodowej. Poświadczenia te dokumentują przebieg projektów i wiedzę zdobytą przez uczestników. Instrument ten ukazuje, czego nauczyli się uczestnicy oraz jakie posiedli kompetencje. Tym samym może on być wykorzystany w przyszłych staraniach się o pracę.

 

Międzynarodowa współpraca młodzieżowa pomaga w uzyskaniu kompetencji

Międzynarodowa współpraca młodzieżowa otwiera różnorodne płaszczyzny dla rozwijania i uzyskania kompetencji, jak i dla odkrywania różnych oblicz działalności człowieka. Co roku wielotysięczna rzesza młodych ludzi udziela się w pozaszkolnej pracy na niwie międzynarodowej, jak np. na obozach sportowych, warsztatach teatralnych i muzycznych, na praktykach i stażach. Przy czym młodzi ludzie – być może po raz pierwszy w życiu – zajmują się autoanalizą i roztrząsaniem kwestii własnej (kulturowej) tożsamości i wpływów, jakim podlega jednostka, tudzież spojrzeniem na siebie oczyma innych. Uczestnicy międzynarodowych spotkań uczą się między i na styku różnych kultur, międzykulturowo – w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Kompetencje – trzeba sobie uświadomić

Młodzież zdobywa kompetencje, zarówno językowe, kulturowe jak i społeczne, które mają pierwszorzędne znaczenie dla jej rozwoju osobowego oraz zawodowego. Często jest tak, że młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bowiem owe kompetencje uzyskują nie w drodze formalnej, a w trakcie procesów nie formalnych. Z drugiej strony kompetencje kluczowe liczą się coraz bardziej w naszym społeczeństwie i karierze zawodowej.

Trzy rodzaje potwierdzeń

I tu pojawia się możliwość uzyskania potwierdzeń kompetencji za pomocą Potwierdzeń Międzynarodowych - Nachweise International. Dokumentują one w atrakcyjny sposób uczestnictwo, zaangażowanie i kompetencje młodych ludzi. Zależnie od postawionych akcentów dają się wyróżnić trzy rodzaje poświadczeń:

» Międzynarodowe potwierdzenie uczestnictwa

» Międzynarodowe potwierdzenie zaangażowania

» Międzynarodowe potwierdzenie kompetencji.

 

Rebecca Wetzel, Opiekun KNI, Kolping JGD

Zitat

Potwierdzenia kompetencji podnoszą jakość spotkań międzynarodowych i międzykulturowych. Za szczególnie ważne uważam fakt, że uczestnicy mają możliwość rozwoju osobowości i samooceny. Poprzez stosowanie Międzynarodowego potwierdzenia kompetencji człowiek nie tylko bardziej świadomie zajmuje się sobą, ale i innymi kulturami.

Louis B. (lat 23), uczestnik niemiecko-francusko-tureckich warsztatów tanecznych w Lyonie.

Zitat

Odkryłem w sobie nowe strony, jestem bardziej otwarty. Nie obawiam się powiedzieć, czego mi trzeba i dzięki temu poznaję inne sposoby na życie. Poza tym oddalasz się od codziennej rutyny i z tym trzeba sobie poradzić, nawet jeśli się pojawiają problemy w komunikacji.

Jak powstały Potwierdzenia Międzynarodowe - Nachweise International?

Tu znajduje się » więcej informacji na temat powstania Potwierdzeń Międzynarodowych - Nachweise International

Jakie cele mają Potwierdzenia Międzynarodowe - Nachweise International?

Co Potwierdzenia Międzynarodowe dają uczestnikom i organizacjom – o tym » tutaj