Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

www.nachweise-international.de to internetowy projekt i oferta IJAB - Biura Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą (niem. Fachstelle für Internationale Jugendarbeit e.V. - IJAB). Odpowiedzialność za portal w sensie prawa prasowego § 5 TMG / §55 I (Ustawy o Telemediach; niem. Telemediengesetz) oraz II RStV (Ustawy o Radiofonii; niem. Rundfunkstaatsvertrag) ponosi

IJAB - Biuro Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą (niem. Fachstelle für Internationale Jugendarbeit e.V.)

Godesberger Allee 142-148

D-53175 Bonn

telefon: +49 228/9506-0

faks: +49 228/9506-199

Email: info@ijab.de

Osoba kontaktowa:

Ulrike Werner, kierowniczka projektu Nachweise International

tel.: +49 228/9506-230

Rejestr sądowy (wg § 6 nr 1 TDG – Ustawa o Usługach Telekomunikacyjnych /niem. Teledienstgesetz/):

Sąd Rejonowy Bonn – nr rejestru 3584

Nr identyfikacyjny podatku obrotowego (wg § 27 Ustawy o Podatku Obrotowym; niem. Umsatzsteuergesetz):

DE221645351

Osoba uprawniona do reprezentacji prawnej:

Marie-Luise Dreber, Dyrektor Biura

Odpowiedzialna za redakcję:

Ulrike Werner

tel.: +49 228/95 06-230

Email: nachweise@ijab.de

Opracowanie strony internetowej:

BAR M Kommunikationsdesign

www.bar-m.de

Oprogramowanie:

undkonsorten GbR

Wolliner Str. 18/19

D-10435 Berlin

tel.: +49 30 20236354

Email: mail-an@undkonsorten.com

www.undkonsorten.com

Content Management System

Typo3

Klauzula o odpowiedzialności

IJAB dokonuje ustawicznych starań, aby niniejszy strona internetowa była aktualna i prezentowała użytkownikom różnorodne i poprawne informacje. Jednak nie możemy udzielić pełnych gwarancji w sprawie aktualności, poprawności, pełności lub jakości pojawiających się na stronie informacji. Kierowane do IJAB roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody, materialne jak i ideowe, które mogłyby wyniknąć z korzystania lub zaniechania korzystania z zamieszczonych tu informacji, z powodu ich błędnego lub niepełnego charakteru, są wykluczone. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ich autorowi można by udowodnić działanie z premedytacją lub rażącym niedbalstwem. Prezentowane przez nas propozycje są niezobowiązujące i mogą być poddane zmianie. Zastrzegamy sobie jednoznacznie prawo zmiany bez zapowiedzi niniejszej strony internetowej, włącznie z jej uzupełnieniem, likwidacją lub częściowym wyłączeniem.

Przekierowania i linki

Przy bezpośrednich lub pośrednich przekierowaniach na inne strony internetowe, za które autor nie odpowiada, możliwe są roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody wyłącznie w tym wypadku, jeśli autorowi znana była ich zawartość oraz jeśli był on w stanie zapobiec dostępowi do nich. Dlatego autor oświadcza niniejszym, że w momencie zalinkowania na obce strony były one wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe treści oraz formę zalinkowanych stron. Dlatego dystansuje się on niniejszym od wszelkich powyższych stron, jeśli uległy one zmianie po zalinkowaniu przez autora. Stwierdzenie to obejmuje wszystkie linki na niniejszej stronie jak i wpisy w księdze gości, na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych. Za nielegalne treści, tudzież za błędy i luki w zawartości, a zwłaszcza za szkody wynikłe z użytkowania tak prezentowanych informacji, lub zaniechania użytkowania, odpowiada wyłącznie właściciel strony, na której się owe informacje znajdują, a nie ten, który li tylko zalinkował na wyżej opisane strony.

Ochrona danych

O ile niniejsza oferta internetowa przewiduje podanie danych osobistych lub służbowych, dokonuje się to na zasadzie dobrowolności. Wszystkie dane będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane dalej.

Prawo korzystania z tekstów i plików

O ile nie podano inaczej, wszystkie prawa należą do IJAB - IJAB - Biura Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą (niem. Fachstelle für Internationale Jugendarbeit e.V.) Wyjątkiem są teksty i pliki objęte licencją Creative Commons. W tym wypadku należy przestrzegać odpowiednich praw własności twórczych. Prawa z tytułu użytkowania treści stworzonych przez użytkowniczki i użytkowników (tzw. user generated content) należą wyłącznie do nich. O ile nie podano inaczej i o ile nie dotyczy to praw osób trzecich, rozpowszechnianie dokumentów i ilustracji ze strony www.nachweise-international.de w całości lub w części, w formie elektronicznej i drukowanej, jest pożądane, o ile dotyczy to pola międzynarodowej pracy z młodzieżą i pod warunkiem podania adresu URL (http://www.nachweise-international.de). W każdym pojedyńczym przypadku należy dokonać zapytania w sprawie praw. Komercyjne wykorzystanie tekstów, informacji i grafik ze strony www.nachweise-international.de wymaga naszej pisemnej zgody.