Single

Pathways 2.0 – towards recognition of non-formal learning/education and of youth work in Europe

Nowy dokument roboczy „Pathways 2.0“dotyczy partnerstwa w/s młodzieży i został wypracowany między Komisją Europejską i Radą Europy. Dokument ten zastąpił dokument "Pathways towards validation and recognition of education, training & learning in the youth field" (2004). Podczas aktualizacji i korekty głównych jego tez szczególnie podkreślono rolę strategii dla efektywniejszego uznawania kwalifikacji zdobytych w kształceniu pozainstytucjonalnym.


Więcej informacji na temat powyższego dokumentu „Pathways 2.0“ znajdą Państwo na portalu http://youth-partnership-eu.coe.int.

 

Źródło: IJAB-News