Single

Nowe wydanie broszury

Nachweise International - Potwierdzenia Międzynarodowe to złożony system, który umożliwia młodzieży uzyskanie zaświadczeń i udokumentowanie zdobytych przez nią kompetencji w ramach międzynarodowej pracy z młodzieżą. Właśnie ukazało się nowe wydanie broszury uwyraźniającej znaczenie uczenia się w strukturach nieformalnych.

Broszura informuje o trzech różnych rodzajach Potwierdzeń Międzynarodowych /przypis tłumacza: w sensie zaświadczeń, certyfikatów/ koordynowanych przez Nachweise International. Są to: potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie zaangażowania i (kilkuetapowe) potwierdzenie kompetencji.

Broszura może być pobrana bezpłatnie.

Pobierz broszurę.