Single

Zdjęcie: Peter Atkins (Fotolia)

Kompetencje społeczne i praktyczne doświadczenia kluczem do kariery zawodowej

Od czego pracodawca uzależnia wybór nowego pracownika? I jak mogę go przekonać, żeby właśnie mnie zatrudnił? Pytania te stawia sobie dużo młodych ludzi, którzy poszukują pracy po ukończeniu studiów lub miejsca nauki zawodu nie mając w tym zakresie żadnych lub prawie żadnych doświadczeń.

Według niedawnego sondażu Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu (DIHK) pośród około 2.200 firm umiejętności społeczne i praktyczne doświadczenia kandydata pełnią często decydującą rolę w określeniu, czy będzie on zatrudniony czy nie.

Eksperci często wskazują na trzy główne czynniki decydujące o wyborze pracownika: kompetencję, osobowość i motywację. To one są uwzględniane przy wyborze kandydata, podczas rozmowy z nim i ostatecznej decyzji o zatrudnieniu. Dlatego uczniowie i studenci powinni zwrócić uwagę na ten fakt i odpowiednio się przygotować.

Specjalistyczne umiejętności

Kandydat musi się postarać o przekonanie pracodawcy, zarówno w liście motywacyjny jak i w CV, a także w późniejszym wywiadzie, że może on -jako nowy pracownik - podołać obowiązkom służbowym.

Pierwsze wrażenie na temat kandydata pracodawca uzyskuje w czasie czytania dokumentów aplikacyjnych. Już tutaj kandydat musi uzasadnić, dlaczego stoi on na wysokości zadania. Przekonująca prezentacja powinna być więc poprzedzona podkreśleniem mocnych stron kandydata.

Przekonanie o właściwych predyspozycjach kandydata będzie tym silniejsze, im więcej praktycznych doświadczeń zdobył on dotychczas w danym środowisku zawodowym. Ponieważ większości absolwentów szkół, a także większości absolwentów uczelni brak jest doświadczenia zawodowego, ważne jest, aby w swym CV mogli się oni wykazać praktykami, zatrudnieniem w czasie pozaszkolnym oraz stażami. Np. jeśli ktoś ubiega się o staż dziennikarski, powinien on w przeszłości przynajmniej raz napisać coś do lokalnej gazety. Również członkostwo w różnych stowarzyszeniach i zespołach może być bardzo korzystne. "Co mi da udział w stowarzyszeniu karnawałowym” mogłaby zapytać młoda kandydatka. Odpowiedź brzmi: Członkostwo w takim stowarzyszeniu pokazuje, że jest to osoba, która regularnie trenuje, jest zdyscyplinowana, odpowiedzialna za udział w spektaklach (karnawałowych), aktywna w grupie, posiada odskocznię od codziennej pracy.

Osobowość

W rozmowie kwalifikacyjnej kluczową rolę odgrywa pierwsze wrażenie. Osobowość kandydata i sympatia do niego odgrywają rolę, która nie jest do przecenienia. Powinny one znaleźć adekwatne odzwierciedlenie w ubraniu dobranym do okazji i miejsca, ale co ważniejsze, w sposobie, w jaki kandydat zachowuje się w rozmowie.

Uprzejme "dzień dobry", przyjazny uśmiech i zainteresowanie rozmówcą są ocenianie pozytywnie, i są one tak samo ważne jak przekonywujące odpowiedzi na tematy dotyczące zdolności do pracy zespołowej i kwalifikacji interpersonalnych. Przykład: również tutaj kandydaci powinni się zastanowić, gdzie oni wypróbowali się już kiedyś jako członkowie zespołu, może np. podczas organizacji imprezy na uniwersytecie.

Z pomocą pytań typu: "Co pan/pani lubi w swoich przyjaciołach / kolegach" lub "jak pan radzi sobie z konfliktami w szkole / w pracy " pracodawcy chcą się dowiedzieć, z jaką osobą mają oni do czynienia, i czy pasuje ona do danego zakładu pracy.

Motywacja do osiągnięć

Pytaniami w rodzaju: "Dlaczego złożył pan aplikację właśnie u nas” lub "Z jakich osiągnięć jest pan najbardziej dumny?" pracodawca sprawdza motywację kandydatów. Jest ona ważnym kryterium przyjęcia do pracy i dlatego kandydat powinien zwrócić na to uwagę już w liście motywacyjnym.

Wielu młodych ludzi ubiega się o pracę na różnych polach zawodowych. Często nie są pewni, czy naprawdę chcą wykonywać dany zawód albo też nie mają doświadczeń praktycznych na tym polu.

W przeciwnej sytuacji są kandydaci, którzy podczas staży i dorywczych prac jako uczniowie wykazali się – niekiedy może nawet przez dłuższy okres - motywacją i niezawodnością. Wielu z nich wybrało te działania bardzo świadomie i ze względu na przyszłe miejsce nauki zawodu lub kierunku zawodowego po studiach.

Pracodawca chce się też dowiedzieć, jak wysoka jest rzeczywista motywacja kandydata i czy w sposób autentyczny szukał on informacji na temat danego miejsca pracy, zawodu i firmy. Podobnie jest z zainteresowaniem pracodawcy, jakie jest ogólne nastawienie kandydata do pracy i nauki.

Tak więc - zarówno dla absolwentów szkół zawodowych jak i szkół wyższych - przygotowanie do odbycia rozmowy z potencjalnym pracodawcą odgrywa ważną rolę. Nie wystarczą czcze słowa, jeśli chce się przekonać pracodawcę do swoich motywacji i umiejętności. Przed każdą aplikacją kandydat powinien dokonać intensywnej konfrontacji z własnym profilem osobistym i zawodowym. Równie ważne jest, aby mieć za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe.

Jeśli osobiste zalety i umiejętności zostały przedstawione przekonująco, to istnieje baza do sukcesu w rozmowie kwalifikacyjnej i szansa, aby rozpocząć karierę zawodową.