Single

Baza danych IBAK

Baza danych IBAK oferuje po niemiecku i angielsku asortyment około 100 instrumentów i metod dla ujęcia, oceny i uznania kompetencji zdobytych w drodze nieformalnej. Projekt ten pod nazwą „Identyfikacja, ocena i uznanie nieformalnie zdobytych kompetencji”, w skrócie IBAK (niem.: „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“), wystartował w grudniu 2008 roku. Projekt sfinansowano ze środków Programu UE pod nazwą „aby się uczyć przez całe życie” (niem. „für lebenslanges Lernen) i zrealizowany przez organizacje partnerskie z Niemiec (koordynacja projektu), Austrii, Holandii, Francji, Litwy, Słowacji i Szwajcarii. W trakcie realizacji projektu powstała obszerna baza danych, w której zainteresowani mogą znaleźć odpowiednią metodę sporządzania potwierdzeń/certyfikatów kompetencji. Baza danych oferuje również możliwość filtrowania instrumentów i metod według grup docelowych, języka, a także założonych celów postępowania.

 » Przejście na stronę IBAK