Różne rodzaje Potwierdzeń?

Różne rodzaje Potwierdzeń?

Potwierdzenia Międzynarodowe to system wieloczęściowy. Istnieją Potwierdzenia Uczestnictwa, Zaangażowania i Kompetencji. Potwierdzają one uczestnictwo, osobiste zaangażowanie i wykazane kompetencje (również kompetencje opiekunów zespołów) podczas projektów pozaszkolnej pracy z młodzieżą.

Wiele tysięcy młodych ludzi bierze udział w projektach i programach realizowanych poza strukturami szkolnymi: w warsztatach, międzynarodowym ruchu młodzieżowym, praktykach czy stażach.

Młodzież nabywa przy tym umiejętności językowych, międzykulturowych i społecznych, które mają decydujące znaczenie dla kariery zawodowej i rozwoju osobowości. I te właśnie zdobyte przez młodzież kwalifikacje są dokumentowane przez Potwierdzenia Międzynarodowe.

Istnieją trzy różne formy potwierdzeń, które mają do dyspozycji użytkownicy tej strony internetowej.

Byłam/byłem przy tym

Z pomocą Potwierdzenia Uczestnictwa młodzież uzyskuje zaświadczenie o udziale w międzynarodowym projekcie. Opis organizatora, projektu i celów kształcenie pomoże osobom z zewnątrz uzyskać wgląd w dany projekt.

» więcej na temat Międzynarodowego Potwierdzenia Uczestnictwa

Pokazać zaangażowanie

Jeśli młodzież wykazała się szczególnym zaangażowaniem albo ktoś przez dłuższy czas był aktywny jako opiekun zespołu, to wtedy należy zastosować Potwierdzenie Zaangażowania.

» więcej na temat Międzynarodowego Potwierdzenia Zaangażowania

Uwidocznić kompetencje

Międzynarodowe Potwierdzenie Kompetencji to intensywna forma prezentacji kompetencji, którymi wykazała się młodzież. Potwierdzenie to pozwala również na upublicznienie znaczenia międzynarodowej pracy z młodzieżą. Potwierdzenie Kompetencji powstaje w dialogu między instruktorem posiadającym status Opiekuna KNI (niem. KNI-Coach) a młodym człowiekiem, który uzyskuje tym samym możliwość lepszego poznania własnego profilu.

» więcej na temat Międzynarodowego Potwierdzenia Kompetencji

Christian H. (lat 14), uczestnik międzynarodowego projektu wymiany młodzieżowej w Wielkiej Brytanii.

Zitat

Po raz pierwszy byłem razem z młodzieżą z innych krajów. Przez ten tydzień dużo się nauczyłem. To było szczególne spotkanie, które długo pozostanie w mojej pamięci.

Sporządzanie potwierdzeń w trybie online

Tu można wygodnie i bezproblemowo sporządzić Międzynarodowe potwierdzenia w trybie online.

» Wystarczy zacząć!

aktualności

Nowe wydanie broszury

Nachweise International - Potwierdzenia Międzynarodowe to złożony system, który umożliwia młodzieży uzyskanie zaświadczeń i udokumentowanie zdobytych... Âť wiČŠcej

Kompetencje społeczne i praktyczne doświadczenia kluczem do kariery zawodowej

Od czego pracodawca uzależnia wybór nowego pracownika? I jak mogę go przekonać, żeby właśnie mnie zatrudnił? Pytania te stawia sobie dużo młodych... Âť wiČŠcej