Kto je wystawia?

Kto je wystawia?

Nachweise International są usługą IJAB. Adresowane są one do podmiotów odpowiedzialnych za międzynarodową pracę z młodzieżą. Potwierdzenia Międzynarodowe są wystawiane przez podmioty odpowiedzialne dla uczestników i opiekunów zespołów w organizowanych przez owe podmioty projektach międzynarodowej pracy z młodzieżą. Potwierdzenia uczestnictwa, zaangażowania i kompetencji mogą być sporządzone na niniejszej stronie internetowej, prosto i szybko.

Międzynarodowe Potwierdzenia uczestnictwa, zaangażowania i kompetencji są do dyspozycji podmiotów odpowiedzialnych. Instytucje, które chcą z nich skorzystać muszą się na początku zarejestrować.

Potwierdzenia mogą być sporządzane dla osób indywidualnych jak i dla całych grup uczestniczących w międzynarodowych projektach. Dane referencyjne instytucji jak np. nazwa organizacji i krótki opis są przejmowane do bazy referencyjnej już podczas rejestracji, i są importowane automatycznie przy sporządzaniu formularzy potwierdzeń. Tu możliwe jest wbudowanie własnego logotypu. Wypełnione poświadczenia są zapisywane jako pliki w PDF i mogą być wydrukowane na własnej drukarce albo w drukarni. Kolorowe formularze można zamówić pod adresem: nachweise@ijab.de.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z Międzynarodowych potwierdzeń - Nachweise International dla uczestników swoich międzynarodowych projektów, a nie mają Państwo autoryzacji jako instytucja pomocy młodzieżowej, prosimy o kontakt: nachweise@ijab.de.

 

Bild Feri Kopan

Feri Kopán, Opiekun KNI, Międzynarodowe Służby Młodzieży na Rzecz Wspólnoty

Zitat

Od kiedy posiadam kwalifikacje Opiekuna KNI patrzę na osoby z otoczenia jakby na nowo, przez okulary „kompetencyjne”, które mi pomagają odkrywać w innych to, czego dotąd nie spostrzegałem.

Passbild Ines Gast

Ines Gast, Opiekun KNI, Centrum Opieki Młodzieżowej Nordhausen e.V.

Zitat

świadoma obserwacja osób z otoczenia wzbogaca postrzeganie każdego spotkania z innym. Określone struktury, układy i mechanizmy działania w spotkaniu stały się dla mnie o wiele bardziej świadome dzięki intensywnym i ukierunkowanym rozmowom z uczestnikami. W ten sposób mogłam nie tylko im coś dać z siebie, ale i coś otrzymać od nich. I za to jestem wdzięczna.

Rebecca Wetzel, Opiekun KNI, Kolping JGD

Zitat

Potwierdzenia kompetencji podnoszą jakość spotkań międzynarodowych i międzykulturowych. Za szczególnie ważne uważam fakt, że uczestnicy mają możliwość rozwoju osobowości i samooceny. Poprzez stosowanie Międzynarodowego potwierdzenia kompetencji człowiek nie tylko bardziej świadomie zajmuje się sobą, ale i innymi kulturami.