Dla kogo?

Dla kogo przeznaczone?

Potwierdzenia Międzynarodowe są wydawane uczestnikom i opiekunom zespołów, biorących udział w projektach i spotkaniach o charakterze międzynarodowym. Potwierdzenia są trojakiego rodzaju i służą do dokumentacji zaangażowania i zdobytych umiejętności w projektach międzynarodowych. Mogą one być użyte jako przydatne dokumenty w procesie budowania kariery zawodowej i osobistej.

Młodzi ludzie angażują się wielostronnie w projektach międzynarodowej pracy z młodzieżą; może to być aktywność opiekuna zespołów w czasie warsztatów, uczestnika w wymianie młodzieżowej, jako wolontariusz, stażysta, czy jako koordynator międzynarodowych projektów młodzieżowych.

Zaangażowanie to zasługuje na uznanie. Potwierdzenia Międzynarodowe mogą być wykorzystane przez organizacje (podmioty odpowiedzialne) dla uczestników i opiekunów zespołów w organizowanych przez owe podmioty projektach międzynarodowej pracy z młodzieżą. Potwierdzają one udział, zaangażowanie i wykazane kompetencje młodzieży. Przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 27 lat.

Potwierdzenia Międzynarodowe - Nachweise International są serwisem IJAB. Adresowane są one do podmiotów odpowiedzialnych za międzynarodową pracę z młodzieżą. Przedstawiają alternatywę dla zaświadczeń o uczestnictwie wystawianych przez powyższe organizacje. W ramach wspólnego wypracowania homogenicznych potwierdzeń mogą one być indywidualizowane przez wprowadzenie logotypu organizacji. Poprzez stosowanie ich na poziomie federacji wzmacniają one image międzynarodowej pracy z młodzieżą w Niemczech i uwypuklają jej osiągnięcia w dziedzinie kształcenia. Podmioty odpowiedzialne za międzynarodową pracę z młodzieżą mogą na niniejszej stronie internetowej w sposób nieskomplikowany sporządzić potwierdzenia uczestnictwa, zaangażowania i kompetencji.

Sporządzanie potwierdzeń w trybie online

Tu można wygodnie i bezproblemowo sporządzić Międzynarodowe potwierdzenia w trybie online.

» Wystarczy zacząć!

Louis B. (lat 23), uczestnik niemiecko-francusko-tureckich warsztatów tanecznych w Lyonie.

Zitat

Odkryłem w sobie nowe strony, jestem bardziej otwarty. Nie obawiam się powiedzieć, czego mi trzeba i dzięki temu poznaję inne sposoby na życie. Poza tym oddalasz się od codziennej rutyny i z tym trzeba sobie poradzić, nawet jeśli się pojawiają problemy w komunikacji.

Lidia S. (lat 17), uczestniczka wielostronnego spotkania młodzieży w Polsce

Zitat

Postanowiłam brać aktywniejszy udział w dyskusjach w grupie. Udało mi się to i dzięki temu mam teraz więcej sukcesów, a zatem więcej satysfakcji. Inni uczestnicy to potwierdzili: w czasie obozu zmieniłam się, stałam się bardziej otwarta.

Konrad M. (lat 19), uczestnik seminarium w ramach Dobrowolnego Roku na Rzecz Społeczeństwa

Zitat

Charakter mi się wyostrzył. Kiedy mnie ktoś pyta, czy chcę iść na imprezę, a jestem zmęczony, to mówię: dziękuję, ale nie. Kiedyś postępowałem odwrotnie. Teraz wiem lepiej, czego mi trzeba i mam odwagę powiedzieć „nie”.