Home

Witamy na stronie Nachweise International!

Nachweise International (po polsku: Potwierdzenia Międzynarodowe) to wieloskładnikowy system dokumentujący i zaświadczający w atrakcyjny sposób uczestnictwo, zaangażowanie i kompetencje młodych ludzi, którzy uczestniczą w projektach międzynarodowej współpracy młodzieżowej.

Baza danych IBAK

Baza danych IBAK oferuje po niemiecku i angielsku asortyment około 100 instrumentów i metod dla ujęcia, oceny i uznania kompetencji zdobytych w drodze...

Âť wiČŠcej

Nowe wydanie broszury

Nachweise International - Potwierdzenia Międzynarodowe to złożony system, który umożliwia młodzieży uzyskanie zaświadczeń i udokumentowanie zdobytych...

Âť wiČŠcej

Pathways 2.0 – towards recognition of non-formal learning/education and of youth work in Europe

Nowy dokument roboczy „Pathways 2.0“dotyczy partnerstwa w/s młodzieży i został wypracowany między Komisją Europejską i Radą Europy. Dokument ten...

Âť wiČŠcej

Kompetencje społeczne i praktyczne doświadczenia kluczem do kariery zawodowej

Od czego pracodawca uzależnia wybór nowego pracownika? I jak mogę go przekonać, żeby właśnie mnie zatrudnił? Pytania te stawia sobie dużo młodych...

Âť wiČŠcej

Rebecca Wetzel, Opiekun KNI, Kolping JGD

Zitat

Potwierdzenia kompetencji podnoszą jakość spotkań międzynarodowych i międzykulturowych. Za szczególnie ważne uważam fakt, że uczestnicy mają możliwość rozwoju osobowości i samooceny. Poprzez stosowanie Międzynarodowego potwierdzenia kompetencji człowiek nie tylko bardziej świadomie zajmuje się sobą, ale i innymi kulturami.

Rada