Cele

Jakie są cele Potwierdzeń Międzynarodowych -Nachweise International?

Inicjatywa Nachweise International ma podwójny sens. Z jednej strony umożliwia ona uczestniczącej młodzieży uświadomienie sobie własnych zalet i kompetencji. Z drugiej strony wzmacnia ona międzynarodową (współ)pracę z młodzieżą w Niemczech, a także pomaga w uznaniu jej wysokiej jakości.

Zaprezentować kluczowe kompetencje

Nachweise International mają za cel uświadomienie młodzieży jej własnych osiągnięć i kompetencji. Z drugiej zaś strony: ułatwienie młodym ludziom przejrzystego zaprezentowania siebie, swojego uczestnictwa, działania i kluczowych kompetencji w ramach projektów międzynarodowych.

Przedstawić osiągnięcia w kształceniu na polu międzynarodowej pracy z młodzieżą

Dzięki wspólnie opracowywanym i homogenicznym potwierdzeniom powstają również korzyści dla uznania i pozycji, jaką międzynarodowa współpraca młodzieżowa zajmuje w Niemczech. Instytucje i organizacje zajmujące się powyższą współpracą mogą się wzajemnie wspierać i przyczyniać się do popularyzacji i uznania jakości międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Lidia S. (lat 17), uczestniczka wielostronnego spotkania młodzieży w Polsce

Zitat

Postanowiłam brać aktywniejszy udział w dyskusjach w grupie. Udało mi się to i dzięki temu mam teraz więcej sukcesów, a zatem więcej satysfakcji. Inni uczestnicy to potwierdzili: w czasie obozu zmieniłam się, stałam się bardziej otwarta.

Konrad M. (lat 19), uczestnik seminarium w ramach Dobrowolnego Roku na Rzecz Społeczeństwa

Zitat

Charakter mi się wyostrzył. Kiedy mnie ktoś pyta, czy chcę iść na imprezę, a jestem zmęczony, to mówię: dziękuję, ale nie. Kiedyś postępowałem odwrotnie. Teraz wiem lepiej, czego mi trzeba i mam odwagę powiedzieć „nie”.