Potwierdzenie Zaangażowania

Międzynarodowe Potwierdzenie Zaangażowania

Międzynarodowe Potwierdzenie Uczestnictwa uwzględnia indywidualne zaangażowanie uczestników i osób kierujących zespołami w projektach pozaszkolnej międzynarodowej pracy młodzieżowej. Istnieją dwie jego wersje: dla pojedyńczego projektu oraz dla przypadków, kiedy młody człowiek udzielał się przez dłuższy czas w wielu projektach danej organizacji.

Dobrowolne zaangażowanie stanowi podstawę aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Młodzi ludzie uczą się poprzez pracę w zespołach, zrzeszeniach i na terenie międzynarodowym, co jest ważne dla rozwoju ich osobowości jak też kariery zawodowej. W celu wyróżnienia i udokumentowania tej działalności ustalono dwojaki rodzaj Międzynarodowego Potwierdzenia Uczestnictwa.

 

Zdjęcie: Fotostudio Heupel (JUGEND für Europa)
Ein Junge und ein Mädchen sitzen auf dem Boden

Wersja pierwsza: za aktywny udział w jednym projekcie

Potwierdza się tu zaangażowanie w pojedynczym projekcie o charakterze międzynarodowym. Potwierdzenie to zawiera wszystkie dane z Potwierdzenia o uczestnictwie, które są uzupełnione opisem indywidualnego zaangażowania i aktywności.

Zobaczyć przykład Międzynarodowego Potwierdzenia Zaangażowania (w pojedynczym projekcie)

 

Zdjęcie: Fotostudio Heupel (JUGEND für Europa)
Junges Mädchen in einer Gruppe Jugendlicher

Wersja druga: za aktywny udział w wielu projektach

To potwierdzenie przeznaczone jest dla uczestników i osób kierujących zespołami, które angażowały się przez dłuższy czas w różne projekty jednej organizacji.

Zobaczyć przykład Międzynarodowego Potwierdzenia Zaangażowania (w wielu projektach)

Nowe formularze blanko

Jest nowy papier do sporządzania potwierdzeń. Bez problemu można zrobić to w trybie online a następnie włożyć papier do drukarki. Kto chce zaoszczędzić na farbie, może zamówić papier dla trzech rodzajów potwierdzeń u nas:  nachweise@ijab.de

Rada

Kompetencje społeczne i praktyczne doświadczenia kluczem do kariery zawodowej

Od czego pracodawca uzależnia wybór nowego pracownika? I jak mogę go przekonać, żeby właśnie mnie zatrudnił? Pytania te stawia sobie dużo młodych... Âť wiČŠcej