Potwierdzenie Uczestnictwa

Międzynarodowe Potwierdzenie Uczestnictwa

Międzynarodowe Potwierdzenie Uczestnictwa to najprostsze z trzech potwierdzeń. Odpowiada ono powszechnie stosowanym zaświadczeniom w międzynarodowej pracy z młodzieżą. Zawiera krótki opis organizatora, przebiegu międzynarodowego projektu i jego cele kształcenia.

Rozwijać się i odkrywać

Międzynarodowa praca z młodzieżą oferuje różne możliwości rozwoju, zdobywania kompetencji i odkrywania różnych oblicz działalności człowieka.

Młodzi ludzie poprzez uczestnictwo odkrywają siebie na nowo: włączają się ze swoją kompetencją w dynamiczne procesy powstające w grupach, reagują na nie i zmieniają swoje zachowania.

Doświadczenie siebie i doświadczenie obcego

Ma to miejsce na przykład podczas przebywania i pracy w nowym otoczeniu, w doświadczaniu siebie i doświadczaniu innych, kiedy to młodzi ludzie mieszkają za granicą u obcej im rodziny, albo też podczas dyskusji na palące tematy w międzynarodowej grupie.

Kim jestem?

Uczestnicy międzynarodowych spotkań – być może po raz pierwszy w życiu – zajmują się autoanalizą i roztrząsaniem kwestii własnej (kulturowej) tożsamości, a także wpływów, jakim podlega jednostka, w końcu też spojrzeniem na siebie oczyma innych. Młodzi ludzie uczą się między i na styku różnych kultur, międzykulturowo – w najlepszym znaczeniu tego słowa.

Doświadczenie szczególne

Kiedy grupa jest heterogenna pod względem językowym, tożsamości i doświadczeń życiowych uczestników, ich uczestnictwa w kulturze (niekiedy są to także różnice społeczno i ekonomiczne), to procesy dynamiki w grupie determinują uczestników pozwalając im sprawdzić, co potrafią, a także na ile elastycznie i kompetentnie reagują na zmiany sytuacji. Podczas wspólnych refleksji z młodymi ludźmi często okazuje się, że ich pierwsze uczestnictwo w międzynarodowym projekcie było doświadczeniem szczególnym, które zdeterminowało ich do dalszego działania na tym polu.

Zdjęcie: PicturenetCorp (Fotolia)

Co zawiera Międzynarodowe Potwierdzenia Uczestnictwa

Potwierdzenie to wystawia się młodzieży uczestniczącej w projektach międzynarodowych. Ponieważ nie zawiera on danych charakteryzujących poszczególne osoby, może on być zastosowany małym nakładem sił dla dużej grupy uczestników.

Zawiera on krótki opis instytucji/organizacji, która przeprowadziła projekt, krótkie wyjaśnienie, co to jest międzynarodowa praca młodzieżowa, a także opis projektu i jego celów kształcących. Organizacja - podmiot odpowiedzialny za projekt - może wprowadzić w formularz własny logotyp i wydrukować potwierdzenia.

Zobaczyć przykład Międzynarodowego Potwierdzenia Uczestnictwa

Nowe formularze blanko

Jest nowy papier do sporządzania potwierdzeń. Bez problemu można zrobić to w trybie online a następnie włożyć papier do drukarki. Kto chce zaoszczędzić na farbie, może zamówić papier dla trzech rodzajów potwierdzeń u nas:  nachweise@ijab.de