Potwierdzenie Kompetencji

Międzynarodowe Potwierdzenie Kompetencji

To potwierdzenie ma charakter certyfikatu dokumentującego wiedzę i doświadczenia, przy czym proces dokumentacji jest dokładnie usystematyzowany i szczegółowo opisuje kompetencje, jakimi wykazał się uczestnik projektu. Potwierdzenie Kompetencji może być wydane wyłącznie przez instruktorów autoryzowanych w zakresie KNI (Kompetenznachweise International). Tryb wypracowania przewiduje współudział samych uczestników lub opiekunów zespołów na polu międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Międzynarodowe Potwierdzenie Kompetencji może być wydane jedynie w języku niemieckim. Osoby i instytucje je stosujące wymagają uprzedniego przeszkolenia w języku niemieckim.

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Potwierdzenia Kompetencji znajduje się na niemieckojęzycznej części niniejszej strony internetowej.

 

Bild Feri Kopan

Feri Kopán, Opiekun KNI, Międzynarodowe Służby Młodzieży na Rzecz Wspólnoty

Zitat

Od kiedy posiadam kwalifikacje Opiekuna KNI patrzę na osoby z otoczenia jakby na nowo, przez okulary „kompetencyjne”, które mi pomagają odkrywać w innych to, czego dotąd nie spostrzegałem.